[Share] Tài liệu học tập

Đây là các tài liệu mình sưu tầm trong quá trình học, một số free, một số ...(u known). Và tất nhiên, nguồn thì mình cũng chả nhớ nữa :v

Toàn bộ bao gồm video, source code, slide, pdf... sẽ được upload lên fshare. Mình sẽ upload lên Mega dần.

C#

C# Module - TTTH ĐH. Khoa Học Tự Nhiên

[fshare] module 01 [fshare] module 02 [fshare] module 03 [fshare] module 04

C# advance topic - tutplus

Advanced C# - Tutplus [fshare] Advance C#

javascript

jquery

Angular JS

asp.net mvc 5

ASP.NET MVC 5 Nhất Nghệ

[fshare] ASP.NET MVC 5 slides

wpf

WPF source code samples

[fshare] MVVM source code samples

uploading...

xamarin

entity framework

asp.net mvc 4

asp.net mvc 6

git

Comments

  1. oh yeahhhhhhhhhhh

    ReplyDelete
  2. Anh có thể làm 1 bài hướng dẫn về sử dụng framework Materialize không ạ :)

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Căn giữa thẻ div trong thẻ div

Gỡ bộ Visual Studio ra khỏi máy tính